Dịch vụ M2U

Giới thiệu

M2U là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone (thuê bao A) có thể chuyển tiền trong tài khoản chính của mình sang tài khoản chính của một thuê bao trả trước cùng mạng (thuê bao B).

Dịch vụ M2U cho phép thuê bao trả trước mạng MobiFone (thuê bao A) chuyển tiền trong tài khoản chính của mình sang tài khoản chính của một thuê bao trả trước cùng mạng (thuê bao B)…..


Tính năng

Thuê bao trả trước của MobiFone có thể chuyển tiền trong tài khoản chính cho nhau.

 


Giá cước

Phí chuyển tiền: 15% số tiền chuyển (đã bao gồm thuế VAT). Mức phí chuyển tiền tối thiểu là 1.000đ.

Ví dụ: Nếu chuyển 10.000đ thì phí chuyển tiền là 1.500đ

Lưu ý:

Sau khi chuyển tiền, tài khoản chính sẽ bị trừ đi số tiền đã chuyển và trừ thêm phí chuyển tiền.

Ví dụ: Thuê bao A có 100.000đ trong tài khoản chính, sau khi chuyển 10.000đ cho thuê bao B, số tiền còn lại trong tài khoản chính của A là: 88.500 đồng (10.000đ đã được chuyển và 1.500đ cho cước sử dụng dịch vụ);

Số tiền trong tài khoản chính của người nhận tiền sẽ được cộng thêm số tiền chuyển.

Ví dụ: Thuê bao B có 100.000đ trong tài khoản chính, sau khi được thuê bao A chuyển cho 10.000đ, số tiền trong tài khoản chính của B sẽ là 110.000đ.

 


Hướng dẫn

1. Đăng ký dịch vụ:

 • Để thực hiện các giao dịch, bạn phải đăng ký Mật khẩu: bấm: *117*MậtKhẩu*MậtKhẩu# 

​         Trong đó Mật khẩu là mật khẩu bạn muốn sử dụng cho dịch vụ, gồm 5 chữ số.

 • Ví dụ: Để đăng ký mật khẩu là 12345, bạn bấm *117*12345*12345#.

2. Đổi mật khẩu:

Để đổi mật khẩu, bạn bấm: *118*MậtKhẩuCũ*MậtKhẩuMới*MậtKhẩuMới#

Trong đó:

 • Mật khẩu cũ là mật khẩu bạn đang sử dụng.
 • Mật khẩu mới là mật khẩu bạn muốn sử dụng.

Ví dụ: bạn đang sử dụng mật khẩu là 12345 nhưng muốn đổi Mật khẩu mới là 56789, bấm:*118*12345*56789*56789# 

Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong giao dịch chuyển tiền sẽ là 56789.

3. Thực hiện chuyển tiền:

 • Để chuyển tiền sang một số điện thoại khác, bấm: *119*SốĐiệnThoại*SốTiền*MậtKhẩu
 • Trong đó:
  • Số điện thoại: là số điện thoại sẽ nhận tiền. Số điện thoại nhận có thể có hoặc không số 0 ở đầu.
  • Ví dụ: Số điện thoại 0901234567 có thể nhập 2 cách: 0901234567 hoặc 901234567
  • Số tiền: là số tiền bạn muốn chuyển.
  • Mật khẩu: là mật khẩu để sử dụng dịch vụ.

Ví dụ: Thuê bao 0901234567 muốn chuyển 20.000 cho thuê bao 0931200009, mật khẩu thuê bao đang sử dụng là 56789: bấm: *119*0931200009*20000*56789#
hoặc *119*931200009*20000*56789#
. Số tiền 20.000 đồng của thuê bao 0901234567 được chuyển sang tài khoản chính của thuê bao 0931200009.


Quy định

1. Đối tượng sử dụng: Thuê bao trả trước của MobiFone.

2. Điều kiện sử dụng:

Các thuê bao trả trước mạng MobiFone. Cụ thể:

 • Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều, có thời gian hoạt động hơn 365 ngày.
 • Thuê bao nhận tiền: Thuê bao trả trước đang hoạt động HAI chiều, khóa MỘT chiều, khóa HAI chiều.

3. Quy định Mật khẩu:

Số lần tối đa nhập sai Mật khẩu là 5 lần. Quá 5 lần nhập sai mật khẩu, dịch vụ sẽ bị khóa. Để sử dụng dịch vụ, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 9090 hoặc tới các cửa hàng của MobiFone để được hướng dẫn.

4. Quy định số tiền chuyển:

 • Để thực hiện chuyển tiền, số tiền trong tài khoản chính của thuê bao chuyển tiền phải lớn hơn số tiền yêu cầu chuyển cộng thêm phí chuyển tiền.
 • Ví dụ: Thuê bao A muốn chuyển 10.000 đồng cho thuê bao B. Số tiền trong tài khoản chính của thuê bao A phải lớn hơn 11.500 đồng;
 • Số tiền chuyển được tính lẻ đến đơn vị đồng, ví dụ: bạn có thể chuyển 19.999 đồng.
 • Số tiền được chuyển/lần thực hiện chuyển tiền nhỏ nhất là 1.000đồng và lớn nhất là 50.000 đồng.
 • Trong thời gian triển khai các chương trình khuyến mại nạp thẻ với mức khuyến mại mệnh giá tiền nạp vào tài khoản từ 100% trở lên: Tổng số tiền 01 thuê bao thực hiện chuyển tiền qua dịch vụ M2U trong 01 ngày (từ 0giờ00 đến 23h59 phút 59 giây cùng ngày) chỉ được nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 đồng (không bao gồm phí dịch vụ).
 • Trong các thời gian còn lại: Tổng số tiền 01 thuê bao thực hiện chuyển tiền qua dịch vụ M2U trong 01 ngày (từ 0giờ00 đến 23h59 phút 59 giây cùng ngày) chỉ được nhỏ hơn hoặc bằng 300.000 đồng (không bao gồm phí dịch vụ).

5. Quy định thời gian sử dụng:

 • Không chuyển thời gian sử dụng;
 • Thuê bao nhận tiền là thuê bao hoạt động hai chiều, sẽ không được cộng ngày khi nhận tiền;
 • Không chuyển thời gian sử dụng;
 • Thuê bao nhận tiền là thuê bao khóa 1 chiều hoặc 2 chiều thì sẽ được chuyển thành thuê bao mở hai chiều và một ngày sử dụng.
Rate this post