Nguyên tắc trừ tiền trên các tài khoản chính và tài khoản khuyến mại của MobiFone như thế nào?

Hỏi: Tôi chưa hiểu lắm về cách trừ tiền trên các tài khoản chính và tài khoản khuyến mại của MobiFone. Xin tư vấn giúp.

Đặng Văn Tùng, Phố Nối, Hưng Yên

Trả lời: Hiện nay MobiFone đang thực hiện phương thức trừ tiền tài khoản theo thứ tự như sau:

  1. Trừ trên tài khoản sản lượng khuyến mại;
  2. Trừ trên tài khoản sản lượng khuyến mại định kỳ;
  3. Trừ trên tài khoản sản lượng gói cước (do khách hàng mua);
  4. Trừ trên các tài khoản tiền khuyến mại;
  5. Trừ trên Tài khoản chính.

Lưu ý: Đối với những dịch vụ có quy định trừ cước riêng thì sẽ áp dụng theo quy định của dịch vụ.

BẢNG THỐNG KÊ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN

Tên TK

Định nghĩa

Thời hạn sử dụng

Mã tài khoản

Dịch vụ sử dụng

Ghi chú

Tài khoản chính Là TK bao gồm số tiền bằng mệnh giá tiền khi thuê bao nạp tiền Theo quy định của bộ hòa mạng hoặc mệnh giá tiền nạp

TK

Tất cả các dịch vụ: thoại, SMS/MMS, data, chuyển vùng quốc  tế, dịch vụ GTGT Chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước
Tài khoản tiền KM Là TK bao gồm số tiền KM khách hàng được hưởng khi hòa mạng mới, nạp tiền/ thanh toán cước hoặc sử dụng dịch vụ của MobiFone Theo thời hạn sử dụng của TK chính

KM1

Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng; dịch vụ GTGT không phải phân chia DT với đối tác (1) Bị xóa khi KH chuyển sang gói cước (trả trước, trả sau) khác.

 

(1) Dịch vụ GTGT không phải phân chia DT với đối tác: không bao gồm dịch vụ data

 

(2) Nội mạng VNPT: MobiFone, VinaPhone, cố định VNPT

KM2

Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT (2); dịch vụ GTGT không phải phân chia DT với đối tác

KM3

Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng/ liên mạng;  dịch vụ GTGT không phải phân chia DT với đối tác
Tài khoản tiền KM có thời hạn Là TK bao gồm số tiền KM khách hàng được hưởng khi hòa mạng mới, nạp tiền/ thanh toán cước hoặc sử dụng dịch vụ của MobiFone Theo quy định của chương trình KM và phụ thuộc hạn sử dụng của TK chính

KM2T

Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT; dịch vụ GTGT không phải phân chia DT với đối tác Bị xóa khi hết HSD hoặc khi chuyển sang gói cước (trả trước, trả sau) khác.

 

Nếu tài khoản chính hết HSD thì tài khoản này cũng không được sử dụng.

KM3T

Các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng/ liên mạng; dịch vụ GTGT không phải phân chia DT với đối tác
Tài khoản tiền KM định kỳ Là TK bao gồm số tiền KM khách hàng được hưởng định kỳ theo quy định của gói cước hoặc chương trình KM Theo quy định của gói cước, chương trình KM và phụ thuộc vào HSD của TK chính (3)

KM ĐK1

Các dịch vụ trong nước: Thoại; SMS/MMS nội mạng Bị xóa khi kết thúc chu kỳ KM, chuyển sang gói cước (trả trước, trả sau) khác.

 

(3) Nếu TK KM ĐK còn HSD nhưng TK chính hết hạn thì KH không sử dụng được TK này. Sau khi thuê bao mở 2 chiều mà TK KM ĐK còn HSD thì KH có thể tiếp tục sử dụng.

KM ĐK2

Các dịch vụ trong nước: Thoại; SMS/MMS nội mạng VNPT

KM ĐK3

Các dịch vụ trong nước: Thoại; SMS/MMS nội mạng / liên mạng
Rate this post