Dịch vụ Nhà Nông Xanh

Giới thiệu

Nhà nông xanh là dịch vụ cung cấp các thông tin cập nhật, chính xác về giá các loại nông sản các thông tin tư vấn về diễn biến thị trường nông sản trong nước và thế giới, thông tin thời tiết nông vụ, thông tin cảnh báo dịch bệnh, cách phòng tránh, điều trị dịch bệnh trong nông nghiệp và các thông tin quan trọng khác liên quan đến nông nghiệp.


Tính năng
  • Thông tin thị trường nông sản trong nước và quốc tế về giá cả Lúa, Cà phê, Tiêu, Mắc ca cũng như về thông tin kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc…và các loại vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp
  • Thông tin khuyến nông, cảnh báo dịch bệnh, cảnh báo thời tiết nông vụ.

Giá cước

Mức cước dịch vụ ( đã bao gồm VAT)

STT

Nội dung

Mã gói

Giá cước

(đã gồm VAT)

1

Gói Trái cây
Gói ngày TRAICAY 500đ/ngày
Gói tuần TRAICAY7 3.000đ/07 ngày
Gói tháng TRAICAY30 10.000đ/30 ngày

2

Gói Tôm, Cá, Điều, Cao su
Gói ngày TOM, CA, DIEU, CAOSU 1.000đ/ngày
Gói tuần TOM7, CA7, DIEU7, CAOSU7 5.000đ/7 ngày
Gói tháng TOM30, CA30, DIEU30, CAOSU30 15.000đ/30 ngày

3

Gói Hồ Tiêu
Gói ngày TIEU 1.000đ/ngày
Gói tuần TIEU7 5.000đ/7 ngày
Gói tháng TIEU30 15.000đ/30 ngày

4

Gói cà phê
Gói ngày CF 1.000đ/ngày
Gói tuần CF7 5.000đ/7 ngày
Gói tháng CF30 15.000đ/30 ngày

5

Gói Lúa
Gói ngày LUA 500đ/ngày
Gói tuần LUA7 3.000đ/07 ngày
Gói tháng LUA30 10.000đ/30 ngày

6

Gói thời thiết 247

Gói ngày CT 500đ/ngày

Gói tuần CT7 3.000đ/07 ngày

Gói tháng CT30 10.000đ/30 ngày

6

Gói Mắc Ca MC Miễn phí

7

Gói Cảnh Báo CB Miễn phí

– Các gói cước tự động gia hạn khi hết hạn.


Hướng dẫn

– Địa chỉ website dịch vụ: http://m.nhanongxanh.vn

– Đăng ký/hủy và sử dụng dịch vụ:

Gói Cà phê

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn CF (gói ngày)/CF7 (gói tuần)/CF30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY CF/CF7/CF30 gửi 1595

Gói Lúa

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn LUA (gói ngày)/LUA7 (gói tuần)/LUA30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY LUA/LUA7/LUA30 gửi 1595

Gói Cảnh báo Nông nghiệp

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn CB gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY CB gửi 1595

Gói Tiêu

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn TIEU (gói ngày)/TIEU7

(gói tuần)/TIEU30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY TIEU/TIEU7/TIEU30 gửi 1595

Gói Mắc ca

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn MC gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY MC gửi 1595

Gói Thời tiết

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn TT_tỉnh thành gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY TT gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS

Gói Thời tiết 247

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn DK CT/CT7/CT30 gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY CT/CT7/CT30 gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS

Gói Tôm

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn TOM (gói ngày)/TOM7 (gói tuần)/TOM30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY TOM/TOM7/TOM30 gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS

Gói Cá

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn CA (gói ngày)/CA7 (gói tuần)/CA30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY CA/CA7/CA30 gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS

Gói Trái cây

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn TRAICAY (gói ngày)/TRAICAY7 (gói tuần)/TRAICAY30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY TRAICAY/TRAICAY7/TRAICAY30 gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS

Gói Điều

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn DIEU (gói ngày)/DIEU7 (gói tuần)/DIEU30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY DIEU/DIEU7/DIEU30 gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS

Gói Cao su

Đăng ký: Khách hàng đăng ký trên wapsite hoặc soạn CAOSU (gói ngày)/CAOSU7 (gói tuần)/CAOSU30 (gói tháng) gửi 1595

Hủy: Khách hàng soạn HUY CAOSU/CAOSU7/CAOSU30 gửi 1595

Nội dung dịch vụ được trả về qua SMS


Quy định

1. Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao MobiFone đang hoạt động 2 chiều.

2. Điều kiện sử dụng: Để truy cập website của dịch vụ, thuê bao phải hỗ trợ kết nối internet (bằng 3G/GPRS/WIFI)

3. Quy định khác: Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ: Miễn phí 07 ngày sử dụng dịch vụ với các thuê bao MobiFone lần đầu đăng ký dịch vụ.

4. Quy định tính cước, gia hạn :

  • Đối với thuê bao trả trước: Cước dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính. Các gói cước gói ngày, tuần, sẽ được tự động gia hạn khi hết chu kỳ nếu khách hàng không huỷ gói.
  • Với thuê bao trả sau: Cước dịch vụ sẽ được tính vào hóa đơn cước hàng tháng.
  • Nếu kết thúc chu kỳ mà hệ thống không trừ được cước dịch vụ thì trừ cước lại trong vòng 30 ngày. Nếu sau 30 ngày trừ cước không thành công thì hệ thống sẽ hủy gói cước và gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng.
Rate this post